Realizujemy usługi związane z dostosowaniem organizacji do pełnej lub częściowej pracy zdalnej. Analizujemy specyfikę danej branży lub przedsiębiorstwa i dobieramy optymalne narzędzia oraz procedury.

Konfigurujemy bezpieczne połączenia pomiędzy centralą firmy i użytkownikami domowymi lub też dobieramy odpowiednie rozwiązania chmurowe aby odciążyć infrastrukturę wewnętrzną danej organizacji.

Oprócz specjalistów IT zapewniamy także wsparcie inspektora ochrony danych osobowych oraz radcy prawnego aby usługa była kompletna i zgodna z wymaganiami prawnymi. Współpracujemy z doradcami zajmującymi się pozyskiwaniem dofinansowania ze środków EU na rozwój oraz innowacje dla sektora MŚP, dlatego możemy pomóc w znalezieniu odpowiednich narzędzi finansowych w celu obniżenia kosztów inwestycji i usług potrzebnych do dostosowania przedsiębiorstwa do modelu pracy zdalnej

Skontaktuj się z nami