Analiza potrzeb

Razem z osobami odpowiedzialnymi za poszczególne sektory danej organizacji, analizujemy stan obecny oraz wskazujemy obszary, które mogą być częściowo lub całkowicie przeniesione w kierunku pracy zdalnej. Opracowujemy plan digitalizacji poszczególnych działań oraz transformacji cyfrowej procesów zarządzania, produkcji i wsparcia. Wspólnie z właścicielami procesów wybieramy te, które dana organizacja uważa za właściwe do przeniesienia na model pracy zdalnej.

Dobieranie narzędzi

Dysponujemy szeroką wiedzą na temat zarówno narzędzie komercyjnych jak i ich darmowych odpowiedników. Przekazujemy wady i zalety danego rozwiązania oraz ich koszt w czasie (darmowe nie jest często synonimem bez kosztowego). Przeprowadzamy szkolenia z zakresu korzystania z wybranych narzędzi oraz prowadzimy nadzór i wsparcie procesów do których dane narzędzie jest wykorzystywane.

Opracowywanie i wdrażanie procedur

Mamy świadomość jak ważna, w nowych procesach, jest ich prawidłowa organizacja oraz dokładny opis każdego kroku. Dlatego wspólnie z właścicielami procesów opracowujemy procedury i instrukcje w taki sposób aby były jak najbardziej przejrzyste dla pracowników uczestniczących w danym procesie. Dzięki takiemu podejściu proces staje się przejrzysty a pracownicy bardziej wydajni, gdyż po zapoznaniu się z procedurami i instrukcjami w naturalny sposób mogą przestawić się na zdalny lub częściowo zdalny model pracy.

Zabezpieczenie danych

Dbamy o bezpieczeństwo danych na każdym etapie ich życia. Zapewniamy niezbędne narzędzia do szyfrowania danych od etapu ich tworzenia po przesyłanie, modyfikacje i archiwizacje. Zapewniamy bezpieczeństwo komputerów firmowych jak i prywatnych służących do wykonywania obowiązków służbowych (format BYOD). Pomagamy w przygotowaniu kopii zapasowych zarówno w modelu wykorzystującym lokalne zasoby organizacji jak i też w modelu chmurowym.

Zgodność z RODO i Prawem Pracy

Zdajemy sobie sprawę iż duża część danych może zawierać dane osobowe, dlatego przy analizie potrzeb zwracamy szczególną uwagę na rodzaj przetwarzanych danych i proponujemy rozwiązania, które są zgodne z RODO. Nasi Inspektorzy Ochrony Danych Osobowych przygotują lub dostosują odpowiednio wewnętrzne regulacje dotyczące ochrony danych osobowych tak, aby było możliwa praca zdalna bez ryzyka naruszenia RODO. Współpracujący z nami Radcy Prawni określą również czy potrzebne są zmiany w regulacjach stanowiskowych miejsc pracy aby cały model pracy zdalnej nie wykraczał poza funkcjonujące normy prawne.

Dofinansowanie na organizację pracy zdalnej

W związku ze startem nowych konkursów na dofinansowanie procesów innowacyjnych, oferujemy pomoc w znalezieniu dofinansowania na dostosowanie organizacji do modelu pracy zdalnej. Pozyskane dofinansowanie może być wykorzystane jako wsparcie inwestycji bądź kosztów przystosowania organizacji do pracy zdalnej.

Zapraszamy do Kontaktu

Adres

Dynamic Software Solutions Sp. z o. o.
ul. Wysoka 13/4
87-100 Toruń

Kontakt

mobile: +48 537 366 291
e-mail: homeoffice@dss.com.pl

Copyright DSS 2020 – Powered by: Design-it
Korzystanie z witryny dss.com.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Więcej informacji można znaleźć w podstronie: Polityka prywatności.